تقسیمات سیاسی استان البرز و شهرستانهای تابعه


مرکزاستان: کرج


جمعیت:2413041نفر


شهرهای مهم: کرج، هشتگرد، فردیس، نظرآباد،طالقان و اشتهارد


استانهای همسایه : استان البرز از شمال به استان مازندران، ازشرق و جنوب شرقی به استان تهران، از جنوب به استان مرکزی، از غرب به استان قزوین محدود است.


جغرافیا: این استان بین 35 درجهو 32 دقیقه تا 36 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و9دقیقه تا 51 درجه و27 دقیقه طول شرقی واقع شده است


تقسیمات کشوری : استان البرز 5142 کیلومتر مربع وسعت دارد،دارای شش شهرستان، 17 شهر، 13بخش، 29 دهستان و 356 آبادی دارای سکنه می‌باشد.ردیف نام شهرستان مرکز شهر مساحت تعداد بخش تعداد نقاط شهری تعداد دهستان بخش های تابعه نقاط شهری